Stone in a Watering Can

Forum Box, Permanto & Monttu

2.4. – 23.5.2021

IisaMaaranen_ForumBox-3-nettiin.jpg
IisaMaaranen_ForumBox-12k.png

Mundane Mirrors, 2020, gum arabic tempera and oil on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-22-nettiin.jpg

Source, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-16-nettiin.jpg

Source II, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

Stone in a Watering Can, 2020, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-23-nettiin.jpg

Shelter, 2020, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-21-nettiin.jpg
IisaMaaranen_ForumBox_web_025.jpg

Seeker, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-19-paintings.png

Seeker II, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-20-nettiin.jpg

Mundane Mirrors II, 2020, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-30-nettiin.jpg
IisaMaaranen_ForumBox_web_034.jpg
IisaMaaranen_ForumBox_web_016.jpg

Threshold, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-29-nettiin.jpg
IisaMaaranen_ForumBox-11c.png

Pause, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-24-nettiin.jpg
IisaMaaranen_ForumBox-10-nettisivu.png

Pause II, 2020, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-9c.png

Light Cover, 2020, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-33-nettiin.jpg
IisaMaaranen_ForumBox-5-paintings.png

For a Time, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-26-nettiin.jpg

Unknown, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox-8-nettiin.jpg

Mundane Mirrors III, 2020, gum arabic tempera on canvas (varnished)

IisaMaaranen_ForumBox_web_021.jpg

Source III, 2021, gum arabic tempera on canvas (varnished)

Photos: Hanna Råst